Klub Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ważne telefony
Kierownik
kmdr por. Klaudiusz Nowaczyk
tel: 261 26 35 18 wew. 21
fax: 261 26 13 68
e-mail: klubmw@ron.mil.pl
 
Zastępca Kierownika Klubu MW
Kierownik działu metodyczno-instruktorskiego
kmdr ppor. Małgorzata Śliwińska
tel: 261 26 35 18 wew. 22
e-mail: m.sliwinska@ron.mil.pl

Kierownik działu środowiskowego
mgr Marek Gałęzowski
tel: 261 26 38 04
e-mail: m.galezowski@ron.mil.pl

Kierownik biblioteki oświatowej
mgr Irena Kołazińska
tel: 261 26 35 32
e-mail: i.kolazinska@ron.mil.pl

Pełnomocnik Kierownika Klubu
ds. Ochrony Informacji Niejawnych
mgr Maciej Dróżdż
tel: 261 26 35 18 wew. 28
e-mail: m.drozdz@ron.mil.pl

Promocja i administrator strony www
mgr Luiza Polańska-Kłossowska
tel. 261 26 35 18 wew. 34
e-mail: l.polanska@ron.mil.pl

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Klub Marynarki Wojennej
Zawiszy Czarnego 1
81-301 Gdynia
tel. 261263518
fax. 261261368
klubmw@ron.mil.pl

    
  • BIP