Klub Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Strona główna

Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej RP założone zostało 12 lutego 1992 roku, osobowość prawną uzyskało 25 lutego 1993 r. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem koleżeńskim, skupiającym oficerów Marynarki Wojennej pozostających w rezerwie, w stanie spoczynku lub pełniących czynną służbę wojskową.

Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej integruje środowiska oficerów różnych pokoleń, mieszkających w kraju i za granicą - wszystkich tych, których łączy wierność polskiej banderze wojennej i szacunek dla tradycji Marynarki Wojennej. Stowarzyszenie wspiera rozwój Marynarki Wojennej i popularyzuje jej rolę w systemie obronnym państwa. Jako zrzeszenie koleżeńskie członkowie Stowarzyszenia wspierają się i udzielają pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

Członkowie Stowarzyszenia organizują spotkania, rozszerzają kontakty z kolegami mieszkającymi za granicą, organizują zloty jubileuszowe absolwentów - oficerów Marynarki Wojennej. Uczestniczą w życiu polskich sił morskich, wspierają działalność twórczą i publicystyczną.

 

logo

                                                          

HISTORIA STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW

Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej powstało 12 lutego 1992 roku w Gdyni. Osobowość prawną uzyskało 25 lutego 1993 roku.
                                                     
Inicjatorami utworzenia Stowarzyszenia byli oficerowie Marynarki Wojennej:

kmdr Mieczysław JAMRÓZ (odszedł na wieczną wachtę 19 lutego 2008 roku)

kmdr Ryszard MIECZNIKOWSKI (odszedł na wieczną wachtę 30 marca 2001 roku)

kmdr Julian OCHMAN (odszedł na wieczną wachtę 08 marca 2006 roku)

Prezesami Zarządu Głównego byli:

kmdr mgr inż. w st. spocz. Stanisław WIELEBSKI w okresie od 24 kwietnia 1993 roku do 13 maja 1995 roku (odszedł na wieczną wachtę 7 lipca 2015 roku).

kontradm. w st. spocz. Kazimierz BOSSY w okresie od 13 maja 1995 roku do 25 września 2001 roku - po ciężkiej chorobie "odszedł na wieczną wachtę" w dniu 16 lutego 2002 roku.

kmdr dypl. w st. spocz. Walerian Tadeusz ROGALSKI w okresie od 27 listopada 2001 roku do 24 marca 2007 roku.

kmdr por. rez. dr inż. Gabriel SAMSON w okresie od 24 marca 2007 roku do 26 marca 2011 roku.

Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej w okresie od 24 kwietnia 1993 roku do 15 maja 1999 roku był kmdr dypl. w st. spocz. Stanisław LORENS (odszedł na wieczną wachtę 9 lipca 2013 roku).

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Klub Marynarki Wojennej
Zawiszy Czarnego 1
81-301 Gdynia
tel. 261263518
fax. 261261368
klubmw@ron.mil.pl

    
  • BIP