Klub Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Spotkania ze Sztuką

Z myślą o miłośnikach sztuki Klub Marynarki Wojennej wyszedł z inicjatywą organizowania comiesięcznych wykładów, poświęconych głównie malarstwu, ale też innym dziedzinom sztuki. Pierwsze spotkania były prowadzone przez Władysława PITALĘ – artystę plastyka, członka Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, pasjonata sztuki o zamiłowaniach filozoficznych. Następnie rolę prelegenta przejęła Aleksandra SZWARC, historyk sztuki z wykształcenia, z zamiłowania - nauczyciel w Zespole Szkół Plastycznych. Urozmaicone pokazami multimedialnymi prelekcje za każdym razem stają się rodzajem wycieczki przez historię, geografię i estetykę sztuki oraz życiorysy najwybitniejszych twórców.

Pani SZWARC dodatkowo prowadzi zajęcia warsztatowe i fakultatywne z pisania ikon, pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt” w Redzie. Dotychczas uczestnicy spotkań mieli możliwość wysłuchać wykładów ”Japoński drzeworyt i jego plastyczna kontynuacja w mangę i animę”, „Polska awangarda-koloryści i Grupa „Rytm”, „Symbolika zawarta w obrazach, czyli jak czytać malarstwo?” czy „Oblicze kobiety w sztuce”. Tradycyjnie - ostatnia środa miesiąca jest naszą środą, szansą obcowania z bezcennymi dziełami sztuki Wielkich Mistrzów.

Spotkania odbywają się w sali nr 213 (II piętro Klubu Marynarki Wojennej) 

Zdjęcia

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Klub Marynarki Wojennej
Zawiszy Czarnego 1
81-301 Gdynia
tel. 261263518
fax. 261261368
klubmw@ron.mil.pl

    
  • BIP