Klub Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Organizacja

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia obejmuje:

  •  Władze Naczelne
  •  Koła terenowe


Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

  •  Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) Stowarzyszenia


Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) zwyczajne zwołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia raz na dwa lata.

Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między walnymi zebraniami członków (zebraniami delegatów) i jest wybierany na okres kadencji tj. 4 lata Zarząd Główny składa się z 7 do 9 osób, spośród których wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 18 kwietnia 2015 roku na XII Walnym Zjeździe Zarząd Główny SOMW RP na swojego prezesa wybrał wiceadmirała w st. spocz. Macieja WĘGLEWSKIEGO.

 

somw


Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Stowarzyszenia i składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) na kadencję czyli 4 lata. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

Od 15 maja 1999 roku przewodniczącym GKR jest kmdr por. w st. spocz. inż. Witold ŚCIANA.

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia obejmuje obecnie 11 kół terenowych, w tym Koło nr 7 w Warszawie, Koło nr 9 w Świnoujściu i Koło nr 10 w Ustce. Poza statutową struktura organizacyjna Stowarzyszenia obejmuje Redakcję biuletynu wewnętrznego, kwartalnika "KOMODOR".

Oficerowie, chcący należeć do Stowarzyszenia lub założyć nowe koło terenowe swojego rocznika promocji albo środowiskowe, mogą uzyskać informację poniżej w dokumentach do pobrania:
 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Klub Marynarki Wojennej
Zawiszy Czarnego 1
81-301 Gdynia
tel. 261263518
fax. 261261368
klubmw@ron.mil.pl

    
  • BIP