Klub Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Koła zainteresowań

ZAJĘCIA TANECZNO-RUCHOWE

 be4art

 maleroze

fit

open

Grafik zajęć ruchowych /do pobrania/

plastyka

 malarze

 

foto

 

modelarze

 

modelarze

 

 hiszpanski

 szachy

    
pdf

Kontakt

Klub Marynarki Wojennej
Zawiszy Czarnego 1
81-301 Gdynia
tel. 261263518
fax. 261261368
klubmw@ron.mil.pl