Klub Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

 Kierownik Klubu kmdr por. Klaudiusz Nowaczyk

Kierownik Klubu MW
kmdr por. Klaudiusz NOWACZYK

 

Zastępca Kierownika Klubu MW kmdr ppor. Piotr STOLC

Zastępca kierownika Klubu MW
kmdr ppor. Piotr STOLC

    
pdf

Kontakt

Klub Marynarki Wojennej
Zawiszy Czarnego 1
81-301 Gdynia
tel. 261263518
fax. 261261368
klubmw@ron.mil.pl