Klub Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia

W okresie międzywojennym w największych garnizonach Wojska Polskiego działały Domy Oficera, Podoficera i Domy Żołnierza. Pełniły one role ośrodków kulturalno-oświatowych i wychowawczych. Nawiązaniem do ich tradycji było utworzenie 7 lipca 1945 roku Domu Marynarza Marynarki Wojennej w Gdyni. Nowa instytucja spełniała ważną rolę placówki kulturalno-oświatowej, jednej z pierwszych na Wybrzeżu po II wojnie światowej. Siedzibą Domu Marynarza MW został dawny Dom Zdrojowy przy ulicy Piłsudskiego w Gdyni (obecny Dom Marynarza floty handlowej). Rozpoczął tam działalność Teatr Domu Marynarza, zespół kameralny, otwarto kino i pracownię plastyczną. Pierwszym kierownikiem Domu Marynarza został kpt. mar. Jerzy Szaudel. W sierpniu 1946 roku placówkę poddano restrukturyzacji, Klub nazwano Domem Marynarki Wojennej, a w połowie czerwca 1947 r. rozformowano i utworzono Klub Oficerski Marynarki Wojennej (bez orkiestry i teatru) dzielący pomieszczenia z dawnym kasynem oficerskim przy Skwerze Kościuszki (budynek Dowództwa MW).

Wkrótce instytucję czekała kolejna przeprowadzka. Jej nową siedzibą został duży obiekt przy ul. Zawiszy Czarnego 1, przedwojenna „Polska Riwiera”. Otwarcie nastąpiło 29 czerwca 1950 r. W ramach kolejnej restrukturyzacji ponownie zmieniła się nazwa placówki. W grudniu 1950 roku powołano Dom Oficera Marynarki Wojennej. Instytucja rozrosła się w 1953 roku. Podporządkowano jej Muzeum MW, Wojskowy Klub Sportowy „Flota”, Ośrodek Sportów Wodnych. W działalności Klubu sporo miejsca zajmowała oświata - na jego bazie utworzono m. in. szkołę średnią. We wrześniu 1957 roku Dom Oficera MW przeorganizowany został na Okręgowy Klub Oficerski Marynarki Wojennej. W 1963 r. powołano przy Klubie pierwszy w Wojsku Polskim Oddział PTTK Marynarki Wojennej. W 1968 roku i latach następnych Klub prowadził pracę w następujących działach: poradnia metodyczna i biblioteka. Ponadto działały: wyżej wspomniany Oddział PTTK, Klub Młodzieży Wojskowej, koło Organizacji Rodzin Wojskowych, koła i sekcje zainteresowań, salon wystawowy, kino „Klubowe” oraz kawiarnia. W 1973 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy klubu. Szef Sztabu Generalnego rozkazem z 9 kwietnia zmienił ją na Klub Marynarki Wojennej. W 1993 roku z inicjatywy kmdr. Zygmunta Brożka, kierownika Klubu MW od 1990 r., dowódca Marynarki Wojennej, rozszerzył nazwę instytucji o historyczną przedwojenną nazwę budynku - „Riwiera”. Ważne zmiany dla działalności klubu przyniósł koniec lat 90. Zakończył się bowiem kilkuletni okres działalności opartej częściowo na samofinansowaniu.

10 maja 2001 r. obowiązki kierownika Klubu przejął po kmdr. mgr. Zygmuncie Brożku kmdr por. mgr inż. Zbigniew Sulima. W związku z Decyzją budżetową ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2001 r., we wrześniu 2001 roku zmniejszono wysokość budżetu i fundusz płac Klubu Marynarki Wojennej. W Klubie 30 listopada 2001 r. pracowało 15 pracowników wojska, w tym 8 członków zespołu estradowego. W związku ze zmianą etatu Klubu Marynarki Wojennej w 2002 r. nastąpiły liczne zmiany kadrowe. Zespół Estradowy Marynarki Wojennej „Flotylla” zakończył działalność po pięćdziesięciu latach promowania morskiego rodzaju sił zbrojnych. Nowym kierownikiem Klubu Marynarki Wojennej został z dniem 1 stycznia 2003 r. kmdr ppor. mgr Krzysztof Pałka, poprzednio kierownik Klubu Garnizonowego Gdynia Oksywie. Kmdr por. mgr inż. Zbigniew Sulima przeszedł do rezerwy. Instytucja z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w nową strukturę organizacyjną. Nastąpił proces formowania nowego zespołu kadry i pracowników wojska. Pierwsze zmiany polegały m.in. na likwidacji Wojskowego Ośrodka Oświatowego i utworzeniu Działu Metodyczno-Instruktorskiego. Jego kierownikiem został kmdr ppor. mgr Andrzej Nowak, będący zarazem zastępcą kierownika Klubu. Powołano Dział Środowiskowy z kmdr. ppor. mgr. Markiem Gałęzowskim. Innowacją było powstanie Zespołu Wokalnego Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera”. Kierowniczką biblioteki została mgr Wacława Wójcik.

W ostatnich latach "Riwiera" była miejscem kilkudziesięciu konferencji naukowych, spotkań literackich i muzycznych. Dużą popularnością cieszyły się organizowane w "Riwierze" wystawy i widowiska kulturalno-artystyczne. Wśród nich były między innymi przeglądy amatorskiej twórczości artystycznej, koncerty estradowe zespołów wokalno- instrumentalnych oraz coroczne imprezy okolicznościowe i masowe.

Co roku w "Riwierze" grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, organizowane były „dni dziecka" oraz zabawy choinkowe dla najmłodszych. Od 2000 r. dużym zainteresowaniem cieszyły się cykliczne spotkania autorskie z osobistościami świata filmu, prasy i polityki. Gośćmi "Riwiery" byli między innymi Jerzy Stuhr, Andrzej Seweryn, Norman Davies, Tomasz Tomaszewski i Jan Kułakowski. W ramach przedsięwzięć oświatowych, "Riwiera" zajmowała się opracowaniem i przeprowadzaniem konkursów dotyczących m.in. Unii Europejskiej, ochrony środowiska, wiedzy o NATO i Marynarce Wojennej wśród kadry zawodowej i żołnierzy służby zasadniczej.

Klub Marynarki Wojennej, wraz z działającym przy nim Oddziałem PTTK Marynarki Wojennej, organizował rajdy i wycieczki turystyczno-krajoznawcze, kuligi oraz festyny rodzinne. Najważniejszym jednak przedsięwzięciem organizowanym przez Klub wspólnie z Oddziałem PTTK MW było 10 edycji „Obozów proobronnych w Marynarce Wojennej”, organizowanych dla dzieci kadry i pracowników wojska wszystkich służb mundurowych. Przedsięwzięcie było realizowane w formie zadania zleconego, przy dofinansowaniu z Ministerstwa Obrony Narodowej.

 Podczas długoletniej działalności Klub współpracował z 70 organizacjami, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej, m.in. z Polskim Związkiem Łowieckim, Ligą Morską i Rzeczną, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kombatantów, Stowarzyszeniem Rodzina Wojskowa, Polskim Związkiem Szachowym czy z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym. Od 2003 r. w "Riwierze" funkcjonował Zespół Wokalny, który w ciągu roku występował z około stu koncertami. "Riwiera" w ramach oferty dla dzieci i młodzieży proponowała zajęcia taneczne w zespole "Róże Wiatru" i kółku wokalnym, ponadto cały czas odbywały się zajęcia w kołach zainteresowań: filmowo-fotograficznym, plastycznym i muzycznym.

Za szczególne osiągnięcia w działalności kulturalno - oświatowej w resorcie Obrony Narodowej podczas X Sejmiku Kultury Wojska Polskiego "Sopot - Gdynia" w maju 2004 r., „Riwiera” została uhonorowana statuetką „Husarz”. 24 czerwca 2005 r. Klub Marynarki Wojennej obchodził 60-lecie działalności. Pod kierownictwem kmdr. ppor. Krzysztofa Pałki Klub MW „Riwiera” poszerzył i wypracował nowe zasady pracy kulturalnej i oświatowej. Powstała pracownia plastyczna, studio filmowo-fotograficzne oraz czytelnia internetowa. Zgodnie z duchem czasu pojawiła się również strona internetowa Klubu, na której zamieszczane są wszystkie informacje dotyczące bieżącej działalności instytucji. Klub Marynarki Wojennej stał się miejscem spotkań ze sztuką i wybitnymi ludźmi. Od 2 lutego 2009 r. obowiązki kierownika Klubu Marynarki Wojennej "Riwiera" pełnił kmdr por. Andrzej Nowak. W styczniu 2010 r. powołano do życia Festiwal Kolęd i Pastorałek - imprezę na szczeblu Wojska Polskiego, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród wykonawców jak i publiczności.

27 czerwca 2010 r. w ramach obchodów Dni Morza i Święta Marynarki Wojennej odbył się 65. jubileusz Klubu. Podczas uroczystości Mała Galerii Klubu Marynarki Wojennej otrzymała imię admirała floty Andrzeja Karwety, Dowódcy Marynarki Wojennej, który zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie pod Smoleńskiem.

1 sierpnia 2011 r. rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej  na  stanowisko Kierownika Klubu został wyznaczony kmdr por. Klaudiusz Nowaczyk, który z powodzeniem kontynuuje pracę swoich poprzedników.
Na przestrzeni lat Klub Marynarki Wojennej otworzył swoje drzwi dla trójmiejskiej społeczności. Riwiera do dziś jest bowiem miejscem, w którym odbywają się imprezy o różnorodnym charakterze, wiele z nich na stałe wpisało się w kulturalny krajobraz Marynarki Wojennej i Gdyni. Przykładem może być m.in. zorganizowany wspólnie z Departamentem Wychowania i Promocji Obronności MON oraz miastem Gdynia Festiwal Orkiestr Wojskowych w 2012 r. oraz 2013 r. Podczas dwóch edycji Festiwali mieszkańcy Gdyni mieli okazję obejrzeć parady ulicą Świętojańska i Bulwarem Nadmorskim, występy na Oksywiu i w Orłowie oraz kulminacyjne Koncerty Galowe na placu przed Akwarium Gdyńskim. Orkiestry wojskowe doskonale wpisały się w pejzaż i morski charakter miasta. Pokazy paradnej musztry wojskowej w wykonaniu muzyków w mundurach na długo zapadły w pamięć mieszkańcom Gdyni i Trójmiasta.  W 2013 r. organizatorzy Festiwalu gościli Centralną Orkiestrę Węgierskich Sił Zbrojnych oraz Orkiestrę Transmissions z Francji.

 Od kilkunastu lat odbywają się w Klubie Marynarki Wojennej Biesiady Literackie czyli spotkania z wybitnymi osobistościami. Gośćmi Klubu byli m.in. Władysław Bartoszewski i Martyna Wojciechowska. Amatorów kina niezależnego „Riwiera” zapraszała na pokazy kina offowego, warsztaty oraz przegląd najlepszych obrazów Grand OFF. Wystawy malarstwa, rzeźby i fotografii oraz „Spotkania ze Sztuką” są okazją do obcowania z artystami, ich twórczością, a także zdobywania wiedzy z historii sztuki i fotografii. „Koktajle Artystyczne w Riwierze” to koncerty dla miłośników muzyki, wszechstronne i niebanalne.


Klub organizuje również imprezy turystyczne, wycieczki krajoznawcze, pikniki marynistyczne i festyny rodzinne, które przyciągają ogromną publiczność, integrując środowisko wojskowe i mieszkańców Trójmiasta.

Klub rozwija pasje i zainteresowania najmłodszych, dzieci i młodzież korzystają z oferty kół zainteresowań m.in. plastycznego, tanecznego, teatralnego i szachowego. Popołudniami dla dorosłych prowadzone są zajęcia fitness i zajęcia szachowe. Istotnym elementem pracy Klubu jest prowadzenie biblioteki oświatowej cieszącej się ogromnym zainteresowaniem zarówno w środowisku wojskowym jak i wśród lokalnej społeczności. Posiadającej w swoich księgozbiorach ponad 24 tysiące woluminów, mającej ponad 500 czytelników i stały dostęp do kawiarenki internetowej.

Klub, jako wiodący ośrodek kultury i oświaty Marynarki Wojennej, organizuje  dla swojego środowiska szkolenia, konferencje, warsztaty tematyczne i interdyscyplinarne. Jest także koordynatorem przedsięwzięć artystycznych, przeglądów amatorskiej twórczości artystycznej i konkursów na szczeblu Marynarki Wojennej. Stale współpracuje z kadrą zawodową, byłymi żołnierzami, pracownikami wojska oraz ich rodzinami.

Klub Marynarki Wojennej od ponad 70 lat jest wiodącym ośrodkiem kultury morskiego rodzaju sił zbrojnych, organizuje imprezy i przedsięwzięcia, które na stałe wpisały się w kulturalny krajobraz Marynarki Wojennej i miasta Gdyni, stale wzbogaca swoją ofertę nietuzinkowymi inicjatywami artystycznymi i działaniami na rzecz upowszechniania dorobku i tradycji Marynarki Wojennej oraz Wojska Polskiegiego. 

Kierownicy Klubu Marynarki Wojennej:

 • kpt. mar. Jerzy Szaudel 1945 - 1946       
 • kpt. mar. Konstanty Lech 1946 - 1947       
 • ppor. mar. Zdzisław Handler 1947 - 1951       
 • kpt. mar. Władysław Baliński 1951 - 1951       
 • kmdr ppor. Władysław Dziadek 1951 - 1952       
 • kmdr ppor. Bolesław Sabelski 1952 - 1954       
 • kmdr por. Stefan Zwoliński 1954 - 1963       
 • kmdr por. Jan Gromnicki 1963 - 1968       
 • kmdr Aleksander Sitkiewicz 1968 - 1981       
 • kmdr por. Jan Sadowski 1981 - 1990       
 • kmdr Zygmunt Brożek 1990 - 2001       
 • kmdr por. Zbigniew Sulima 2001 - 2003       
 • kmdr por. Krzysztof Pałka 2003 - 2009       
 • kmdr por. Andrzej Nowak 2009 - 2011       
 • kmdr por. Klaudiusz Nowaczyk 2011 -

Foto: materiały archiwalne Klubu MW, aut. Sylwia Cyrulik, Robert Płaczkiewicz.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Klub Marynarki Wojennej
Zawiszy Czarnego 1
81-301 Gdynia
tel. 261263518
fax. 261261368
klubmw@ron.mil.pl

  
 • BIP