Klub Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dział środowiskowy

Prowadzi działalność środowiskową, kulturalno-oświatową i turystyczno-rekreacyjną. Aktywnie wspiera prace stowarzyszeń i kół funkcjonujących w Kubie. Praca działu koncertuje się na organizacji festiwali, przeglądów artystycznych i konkursów wojska polskiego. Dział organizuje imprezy artystyczne, turystyczne, spotkania autorskie, integrując środowisko cywilne i wojskowe. Koordynuje pracę Zespołu Wokalnego Klubu MW.

Do najważniejszych zadań działu należy:

 • organizowanie wydarzeń integrujących środowisko wojskowe;
 • współorganizowanie konkursów, przeglądów i festiwali amatorskiej twórczości artystycznej środowiska wojskowego;
 • współpraca z państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi;
 • organizowanie pracy kół i sekcji zainteresowań w zakresie: językowym, tańca, muzyki, fitnessu oraz szachów;
 • tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie i działalność Oddziału PTTK MW.
 • realizowanie zadań związanych z organizowaniem uroczystości wojskowych i państwowych o charakterze patriotycznym
 • promowanie dorobku kulturalnego i tradycji morskiego rodzaju sił zbrojnych w środowisku wojskowym i lokalnym.


 

Zdjęcia

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Klub Marynarki Wojennej
Zawiszy Czarnego 1
81-301 Gdynia
tel. 261263518
fax. 261261368
klubmw@ron.mil.pl

  
 • BIP