Klub Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dział środowiskowy

Prowadzi działalność środowiskową, kulturalno-oświatową i turystyczno-rekreacyjną. Aktywnie wspiera prace stowarzyszeń i kół funkcjonujących w Kubie. Praca działu koncertuje się na organizacji festiwali, przeglądów artystycznych i konkursów wojska polskiego. Dział organizuje imprezy artystyczne, turystyczne, spotkania autorskie, integrując środowisko cywilne i wojskowe. Koordynuje pracę Zespołu Wokalnego Klubu MW.

Do najważniejszych zadań działu należy:

  • organizowanie wydarzeń integrujących środowisko wojskowe;
  • współorganizowanie konkursów, przeglądów i festiwali amatorskiej twórczości artystycznej środowiska wojskowego;
  • współpraca z państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi;
  • organizowanie pracy kół i sekcji zainteresowań w zakresie: językowym, tańca, muzyki, fitnessu oraz szachów;
  • tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie i działalność Oddziału PTTK MW.
  • realizowanie zadań związanych z organizowaniem uroczystości wojskowych i państwowych o chrakaterze patriotycznym
  • promowanie dorobku kulturalnego i tradycji morskiego rodzaju sił zbrojnych w środowisku wojskowym i lokalnym.


 

    
pdf

Kontakt

Klub Marynarki Wojennej
Zawiszy Czarnego 1
81-301 Gdynia
tel. 261263518
fax. 261261368
klubmw@ron.mil.pl