Klub Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dział metodyczno-instruktorski

Działem kieruje zastępca Kierownika Klubu, kmdr ppor. Piotr Stolc.

Praca działu koncentruje się na organizacji szkoleń, wystaw i warsztatów interdyscyplinarnych oraz imprez kulturalno-oświatowych.

W skład działu wchodzą:

  • pracownie plastyczna, odpowiedzialną za produkcję materiałów informacyjnych i promocyjnych tj. plakaty, foldery, broszury, dyplomy.
  • pracownia filmowo-fotograficzna, tworząca materiały z imprez i wydarzeń organizowanych przez Klub, a także fotografie i filmy rocznicowe i okolicznościowe na rzecz jednostek morskiego rodzaju sił zbrojnych.
  • pracowania graficzna, w której wytwarzane są m.in. grafiki okolicznościowe;
  • gabinet metodyczny, udzielający pomocy merytorycznej w przygotowywaniu szkoleń, odpraw i uroczystości państwowych.

 Do najważniejszych zadań działu należą:

  • planowanie i realizacja zadań, dostosowanych do celów działalności wychowawczej i potrzeb lokalnych środowisk;
  • tworzenie warunków do rozwijania wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie zainteresowań w dziedzinie kultury i sztuki, poprzez organizowanie i popularyzację pracy kół, klubów i sekcji zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • organizowanie szkoleń, odpraw, seminariów dla kadry i pracowników kultury zatrudnionych w jednostkach wojskowych;
  • udzielanie pomocy metodycznej i organizacyjnej w przygotowaniu uroczystości wojskowych i państwowych. 
    
pdf

Kontakt

Klub Marynarki Wojennej
Zawiszy Czarnego 1
81-301 Gdynia
tel. 261263518
fax. 261261368
klubmw@ron.mil.pl