Klub Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dział metodyczno-instruktorski

Praca działu koncentruje się na organizacji szkoleń, wystaw i warsztatów interdyscyplinarnych oraz imprez kulturalno-oświatowych.

W skład działu wchodzą:

 • pracownie plastyczna, odpowiedzialną za produkcję materiałów informacyjnych i promocyjnych tj. plakaty, foldery, broszury, dyplomy.
 • pracownia filmowo-fotograficzna, tworząca materiały z imprez i wydarzeń organizowanych przez Klub, a także fotografie i filmy rocznicowe i okolicznościowe na rzecz jednostek morskiego rodzaju sił zbrojnych.
 • pracowania graficzna, w której wytwarzane są m.in. grafiki okolicznościowe;
 • gabinet metodyczny, udzielający pomocy merytorycznej w przygotowywaniu szkoleń, odpraw i uroczystości państwowych.

 Do najważniejszych zadań działu należą:

 • planowanie i realizacja zadań, dostosowanych do celów działalności wychowawczej i potrzeb lokalnych środowisk;
 • tworzenie warunków do rozwijania wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie zainteresowań w dziedzinie kultury i sztuki, poprzez organizowanie i popularyzację pracy kół, klubów i sekcji zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • organizowanie szkoleń, odpraw, seminariów dla kadry i pracowników kultury zatrudnionych w jednostkach wojskowych;
 • udzielanie pomocy metodycznej i organizacyjnej w przygotowaniu uroczystości wojskowych i państwowych. 

Zdjęcia

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Klub Marynarki Wojennej
Zawiszy Czarnego 1
81-301 Gdynia
tel. 261263518
fax. 261261368
klubmw@ron.mil.pl

  
 • BIP