Klub Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Bibilioteka

Biblioteka Klubu dostępna jest dla kadry, pracowników wojska oraz ich rodzin, a także mieszkańców Trójmiasta.

Kontakt tel. 261 26 35 32

Zakres działania placówki:

 •  gromadzi i udostępnia księgozbiory;
 •  prowadzi działalność informacyjno–bibliograficzną;
 •  nadzoruje biblioteki oświatowe Marynarki Wojennej pod względem metodyczno-instruktorskim;
 •  prowadzi czytelnię internetową;
 •  organizuje wystawy rocznicowe, ekspozycje „ciekawej książki” i nowości literackich;
 •  współorganizuje spotkania autorskie z cyklu „Biesiady Literackie”;
 •  prowadzi lekcje biblioteczne;
 •  organizuje konkurs czytelniczy dla kadry "Marynarka Wojenna w dziejach Polski";
 •  prowadzi praktyki wstępne dla nowo zatrudnionych bibliotekarzy bibliotek wojskowych.


Biblioteka otwarta jest w godzinach:

 •  wtorek: 12.00 – 18.00
 •  środa: 12.00 – 18.00
 •  czwartek: 09.00 – 15.00
 •  piątek: 12.00 – 18.00
 •  1 i 3 sobota miesiąca: 09.00 – 13.00 (w lipcu i sierpniu w soboty biblioteka nieczynna)


 Czytelnia internetowa otwarta jest w godzinach pracy biblioteki, może z niej korzystać kadra, pracownicy wojska i ich rodziny.

  
pdf

Kontakt

Klub Marynarki Wojennej
Zawiszy Czarnego 1
81-301 Gdynia
tel. 261263518
fax. 261261368
klubmw@ron.mil.pl