Klub Marynarki Wojennej - Miltary Art 2018, fot. Klub Inspektoratu Wsaprcia Sił Zbrojnych oraz kmdr ppor. P.Stolc.

Klub Marynarki Wojennej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
17.10.2018
Miltary Art 2018, fot. Klub Inspektoratu Wsaprcia Sił Zbrojnych oraz kmdr ppor. P.Stolc.
Kontakt

Klub Marynarki Wojennej
Zawiszy Czarnego 1
81-301 Gdynia
tel. 261263518
fax. 261261368
klubmw@ron.mil.pl