Klub Marynarki Wojennej

BIP

Klub Marynarki Wojennej jest jednostką podległą Dowódcy 3 Flotylli Okrętów. Klub rozpoczął funkcjonowanie z dniem 7 lipca 1945 roku na podstawie rozkazu organizacyjnego Nr 00163/Org. podpisanego przez naczelnego Dowódcę Wojska Polskiego marszałka Polski Michała Rolę-Żymierskiego.

go-up
Kontakt

Klub Marynarki Wojennej
Zawiszy Czarnego 1
81-301 Gdynia
tel. 261263518
fax. 261261368
klubmw@ron.mil.pl

    
  • BIP