Klub Marynarki Wojennej

BIP

Kierownik Klubu Marynarki Wojennej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek w godzinach od 15.30 do 16.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie pod nr telefonu 261 26 35 18 wew. 21

go-up
Kontakt

Klub Marynarki Wojennej
Zawiszy Czarnego 1
81-301 Gdynia
tel. 261263518
fax. 261261368
klubmw@ron.mil.pl

    
  • BIP