Klub Marynarki Wojennej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
03 lipca 2018
OGŁOSZENIE
Zasady współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.


 

Zasady współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

 

Uprzejmie informujemy, że na podstawie:

Decyzji nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

oraz

Zarządzania Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2016 r.

 

Podstawą udzielania wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatyw partnerów społecznych są plany współpracy.

 

Jednocześnie informujemy, iż wsparcie logistyczne ze strony MON, będzie rozpatrywane jedynie w ramach kompleksowego udzielenia wsparcia logistycznego planowanych przedsięwzięć organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych, zasobami środków transportowych pozostających w kompetencji właściwych organów wojskowych, ujętych w planach współpracy na rok 2019 i w latach kolejnych. Brak zaplanowania ww. środków, skutkowało będzie automatycznym nie rozpatrywaniem wniosków na ich zapotrzebowanie.

Szczegółowe informacje dot. Współpracy z MON, dostępne są na stronie: http://www.wojsko-polskie.pl/pl/ - zakładka Współpraca z wojskiem

 

Plan współpracy Klubu Marynarki Wojennej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2019 jest opracowywany na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane organizacje. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Działu Środowiskowego, p. Marek Gałęzowski, tel. 261 26 38 04. W/w wnioski należy składać po uzgodnieniach z Kierownikiem Klubu MW, w NIEPRZEKARACZALNYM terminie do 10 września 2018 r. w sekretariacie Klubu MW /pokój 112, I piętro/ lub pocztą na adres:

 

Klub Marynarki Wojennej,
ul. Zawiszy Czarnego,
81-301 Gdynia

 

W załączeniu wzór wniosku /do pobrania/.

generuj pdf
Kontakt

Klub Marynarki Wojennej
Zawiszy Czarnego 1
81-301 Gdynia
tel. 261263518
fax. 261261368
klubmw@ron.mil.pl