Klub Marynarki Wojennej

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
22 marca 2018
POLSKA ZBROJNA
22 marca 2018
Z OBIEKTYWEM OBOK MUNDURU
20 marca 2018
Kontakt

Klub Marynarki Wojennej
Zawiszy Czarnego 1
81-301 Gdynia
tel. 261263518
klubmw@ron.mil.pl